Акредитация

Акредитация

Зертхана аккредитациясы тұтынушының зертхана жүзеге асыра алатын жұмыстардың сапасы мен құзыретіне сенімділігін қамтамасыз етудің маңызды механизмдерінің бірі болып табылады.

ҰСО зертханаларының филиалдық желілері келесі стандарттар бойынша аккредитациядан өткен:

  • МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынақ және калибрлік зертханалардың құзыретіне қойылатын  жалпы талаптар»;
  • ҚР СТ ISO 15189-2015 «Медициналық зертханалар. Сапа мен құзыреттілікке қойылатын талаптар».
  • Дезинфекция орталықтары келесі стандарттар бойынша сертификатталған:
  • ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар»;
  • ҚР СТ ИСО 14001 – 2006 (ISO 14001:2004) «Экологиялық менеджмент жүйелері, талаптар және пайдалану жөніндегі нұсқаулар».
  • Сапа саласындағы саясаты СС 9001-01-19